Tiêu chuẩn ứng viên

“Con người là chìa khóa của thành công” – Tài sản lớn nhất của Natural Link là nguồn nhân lực. Do vậy chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Tất cả nhân sự ở Natural Link luôn được trau dồi về đạo đức, phẩm chất và năng lực nghiệp vụ cá nhân. Cũng chính vì thế mỗi nhân sự luôn ý thức vị trí đóng góp của mình trong việc hình thành văn hóa công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để CBNV có được môi trường làm việc tốt nhất, vì vậy chúng tôi luôn có tiêu chuẩn nhất định về nhân sự như sau:

  • Ưu tiên các ứng viên có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu thực tế công việc.
  • Ứng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, luôn vì sự phát triển chung của Công ty.

​​