ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Chúng tôi quan niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư quan trọng cho sự thành công của công ty. Vì thế, trở thành nhân viên của Natural Link bạn sẽ có cơ hội được đào tạo, hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc. Các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng được tổ chức thường xuyên.

  • Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn cho nhân viên: Được cập nhật ngay khi có sự thay đổi của Luật, Nghị định, Thông tư do các cơ quan nhà nước ban hành hoặc khi có sự thay đổi của tiêu chuẩn trong các tổ chức trên thế giới mà công ty đang áp dụng.
  • Tái đào tạo: Định kỳ đào tạo 3 tháng 1 lần trong năm cho các công việc đòi hỏi tính chuyên môn và kỹ năng cao, nhằm kịp thời bổ sung kiến thức giúp nhân viên thực hiện tốt hơn công việc đang đảm nhận. Đồng thời giúp công ty đánh giá chính xác về năng lực và thành tích của nhân viên.
  • Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn: Công ty luôn khuyến khích và hỗ trợ nhân viên trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng qua các khoá học tại các trung tâm đào tạo uy tín trong cả nước.

Ở Natural Link, chúng tôi vạch ra con đường phát triển nghề nghiệp cụ thể cho bạn và các chương trình đào tạo phù hợp nhất giúp bạn nâng cao hiệu quả làm việc.